Heim Lehel

Építőművész MA
témavezető
Getto Tamás
mestermunka

Sanare

A mestermunkám fókuszában a mentálhigiéné és az építészet összefüggése áll. Célom egy gyógyító hatású környezet létrehozása. Helyszínül Solymár területén, a Hármashatár-hegybe vájt elhagyatott kőfejtőt választottam. A tervezésem fő célkitűzése e tájsértett terület rekultivációja volt: egyfajta újraművelés, a helyszín begyógyítása, ezzel együtt pedig olyan épített beavatkozás létrehozása, amiben a környezet, a természet ereje kifejezetten az ember mentális egészségének javítására fordítható. Tervem az érzeti tapasztalások mentén két részre osztható. Az egyik a meglévő helyszín atmoszféráját erősítő, tájépítészeti elemekkel történő kifelé tekintés, a külső szemlélődés helyszíne. A terv másik része, egy tájba süllyesztett épület: a befelé fordulás, a merengés tere, mely terápiás foglalkozásoknak ad otthont, valamint szállásként is szolgálhat az ide látogatók számára. A kőfejtő, mint helyszín már önmagában a gyógyulás metaforája: tervemben egy tájon ejtett seb absztrakt begyógyítására teszek kísérletet.
mestermunka konzulens
Dobos Bence
mestermunka opponens
Tőrös Ágnes
szakdolgozat

Az építészet gyógyító eszközei

Diplomatémám központi eleme a mentálhigiénével való foglalkozás. Dolgozatom fő kérdése, hogy milyen épített beavatkozással segíthetünk a társadalom mentális egészségének javítására. Az egyénben történő érzékelést vizsgálom, aminek viszonyát kölcsönhatásba állítom jelen rendszerünkkel és annak társadalmával. Az építészeti eszközöket az egyén multiszenzoriális képességéből és környezetével való kapcsolatából kiindulva kutattam. A választott építészeti példákon keresztül mutatom be azokat a jelenségeket, amik segíthetik az egyén gyógyulását.
szakdolgozati konzulens
Veres Bálint
szakdolgozati opponens
Illés Anikó