Hegyi Fanni

Építőművész MA
témavezető
Marián Balázs
mestermunka

Az Inotai Erőmű revitalizációja

"Tervezési programom az erőmű revitalizációja, új funkcióval való felruházása, amely állandó és hosszútávú használatot biztosít. Koncepcióm a főépület érintetlenségéből adódó lehetőségeken alapul, így a terület revitalizációja a körülötte elhelyezkedő, kiválasztott melléképületek építészeti, valamint a tájépítészeti beavatkozásokon keresztül valósul meg. Tervezési programom egy olyan egyéves képzést kínál, amely a frissen diplomázott művészeket célozza meg, és amely kollaborációs alapon, közös produkciók megvalósításán keresztül nyújt lehetőséget a kapcsolatirendszer kiépítésére és a pályakezdésére. Tervezésem legfontosabb eleme a vízszintes közlekedési rendszerek kialakítása, amelyek az egyes funkciók közötti lineáris összeköttetést biztosítják. A terepszinten tájépítészeti beavatkozásokkal és egy új útrendszerrel, az emeleti szinten egy, a tervezési program összes épületét érintő, híddal valósul meg. A híd két edukációs épületet köt össze, közöttük további három helyezkedik el, amelyek a kiszolgáló egységeket foglalják magukba. A terepszinti közlekedés a közösségi forgalom által érintett területek elérését biztosítja, míg a híd elemelt szintjén a privátabb funkciók megközelítése lehetséges. Építészeti programom célja, hogy beavatkozásom lehetőséget biztosítson a jövőben megvalósuló bővülésre, megmentse az értékes épületegyüttest állapotának további romlásától, valamint mintaként szolgáljon egyéb barnamezős területek revitalizálására."
mestermunka konzulens
Csomay Zsófia
mestermunka opponens
Varga Noémi
szakdolgozat

Lakatlan

Az előző korok épületállományának elhagyatottsága és sokasága nemzetközi szinten releváns probléma. Építészeti múltunk romjai között élünk, amelyek jelenléte és kihasználatlansága felett hajlamosak vagyunk elsiklani. Épített környezetünk az emberi tevékenység meghatározó produktuma, amely gazdaságilag, kulturálisan, valamint környezetvédelmi szempontból is hatást gyakorol az életünkre. Különböző korokhoz és társadalmakhoz kötnek bennünket, emlékeztetnek múltunkra és kapcsolatot teremtenek a jelenkor közösségeivel. Dolgozatom egyes fejezetein keresztül arra keresem a választ, hogy hogyan tudunk együtt élni a múltunk romjaival, leginkább az ipari örökségünkre fókuszálva, azáltal, hogy mai igényeinkhez alakítva adaptáljuk őket mindennapjainkba. Kitérek olyan nemzetközi és hazai projektekre, amelyek számomra követendő példaként szolgálnak egy ilyen típusú épület revitalizációjánál, valamint egy általam potenciálisnak ítélt barnamezős beruházás helyszínét, az Inotai Hőerőművet mutatom be.
szakdolgozati konzulens
Veres Bálint
szakdolgozati opponens
Soóki-Tóth Gábor
Axo terep
látvány
Axo