Gunther Júlia

Építőművész MA
témavezető
Marián Balázs
mestermunka

Városi élelmiszer-önrendelkezés

Mestermunkám központi témája a városi élelmiszer-önrendelkezés és biztonság megteremtésének lehetősége. A terv folyamatokat szemléltet, normalizált működési és térhasználati struktúrákat, képzeteket kérdőjelez meg. Budapest nyolcadik kerületének egy sűrűn lakott, központi területén olyan szcenáriót vázoltam, melyben a helyi lakóközösség a közvetlen környezetéről és az ott megtalálható erőforrásokról szabadon rendelkezhet. Az egyes kiragadott téri elemek (paneltömb, hatalmas parkoló terület, régi gyárépület) egymással nemcsak téri, hanem funkcionális kapcsolatban is állnak; egymás működését materiális és immateriális folyamatokon keresztül egészítik ki. A meglévő városi infrastruktúrákat és intézményeket olyan adottságoknak vettem, melyekre szó szerint és képletesen értve is lehet építeni. A tervben bemutatott különböző léptékű beavatkozások újfajta viszonyrendszereket hoznak létre, melyek demokratizálják a terekhez és különböző erőforrásokhoz való hozzáférést.
mestermunka konzulens
Tihanyi Dominika
mestermunka opponens
Félix Zsolt
szakdolgozat

Élelem és városok

A globális élelmezési rendszer kritikája és reziliens városfejlesztési lehetőségek

Szakdolgozatomban a városi élelmiszer-önrendelkezés szükségszerűségét és lehetőségeit veszem sorra. A célom az volt, hogy kontextusba helyezzem a városi létünk alapját adó—ugyanakkor az építészeti és várostervezési gyakorlatban meglehetősen idegennek számító—élelmezés problémakörét. Ezáltal olyan elméleti és gyakorlati kérdéseket vessek fel, melyek a mestermunkámat támogatni tudják. Először ismertetem az urbánus létünk és étkezési szokásaink különös viszonyát, majd néhány történeti fordulópont elemzésén keresztül az elidegenedett helyzet kialakulásának okait és feltételeit keresem. A következő szerkezeti egységben arra világítok rá, hogy a jelenlegi rendszer miért nem fenntartható, illetve milyen alternatív szemléletmód és gyakorlat létezik, mely a helyzet valódi kritikája lehet. Az utolsó tartalmi részben különböző léptékek mentén keresek elvi és gyakorlati példákat a korábban vázolt problémák adaptációjára.
szakdolgozati konzulens
Illés Anikó
szakdolgozati opponens
Kiss-Gál Zsuzsanna