Fazakas Imola Erzsébet

Építőművész MA
témavezető
Marián Balázs
mestermunka

Tájhasználók

túlélési stratégiák léptékkísérlete

Mestermunkám helyszíneként egy szentkirályszabadjai volt szovjet laktanya területét jelöltem ki. A terület léptékéből adódóan egy olyan tervezési módszertant alkalmaztam, mely alapján több lépték mentén vizsgáltam a helyszínt és alakítottam a programot. A meglévő területeket zöld mezőgazdasági területté és támogató épített környezetté alakítottam át, amely a mintatelep új, alternatív társadalmi életét aktivizálja. Az épülettömbök alatti térbeli állapotot a közösség és a termelés számára terveztem át, amely lehetővé teszi a gazdálkodást, tudásátadást és a társadalmi tevékenységet. A meglévő épületek kis beavatkozásokkal, hozzáépítésekkel alakulnak át, és bővülnek egy eszközkészlettel, amely a szükségleteknek vagy az évszaknak megfelelően növekedhet, zsugorodhat és alkalmazkodhat. Az eszközkészlet egyfajta megoldókulcsként szolgál az épületek egyszerű és az adott tevékenységnek megfelelő tereinek kialakításához.
mestermunka konzulens
Molnár Szabolcs
mestermunka opponens
Demény Ilka
szakdolgozat

Szatelitvárosok

laktanyák mint alternatív településhálózat

Dolgozatomban a hazai egykori szovjet laktanyákat vizsgálom mint eddig feltérképezetlen építészeti és urbanisztikai örökséget. Célom egy hazai alternatív településhálózat létrehozásának lehetőségét, építészeti, urbanisztikai és társadalmi utópiáját megvizsgálni. Elméleti kutatásom része az itteni szociológiai, tulajdoni és fenntarthatósági modell lehetőségeinek feltérképezése. Mestermunkám elméleti megalapozásaként szolgál dolgozatom, melyben az egykori szovjet laktanyákat hálózatként és egy közösség által aktivizált új településformaként, edukációs mintatelepként vizionálom.
szakdolgozati konzulens
Hartmann Gergely
szakdolgozati opponens
Győrffy Rachel
Szentkirályszabadja - volt szovjet laktanya