Dugár Szabolcs

Építőművész MA
témavezető
Molnár Beáta
mestermunka

Growing Minds

a petőházi cukorgyár revitalizációja

Mestermunkám egy bezárt cukorgyár területének revitalizációja Petőházán, annak megmaradt épületeinek felhasználásával. A gyár jelenléte megalapozta a falu fejlődését, amely így méretéhez képest magas színvonalú infrastruktúrákkal rendelkezett, emellett működésekor sokkal többet nyújtott egyszerű munkahelynél: lakhatást és szabadidős tevékenységeket biztosított nem csak a dolgozóinak, de a környékbelieknek is. Szándékom, hogy a terület visszacsatolása egy hasonlóan meghatározó lokális válasz legyen a jelen és jövő globális problémáira. Az általam felállított óvodától középiskoláig terjedő oktatási rendszer célja az egyéni tanuláson keresztül történő társadalmi fejlődés. A gyerekeket környezettudatos szemlélettel nevelik, amely a növénytermesztés és állattartás rendszereinek megismerésén keresztül a felelős termelésen és fogyasztáson alapul.
mestermunka konzulens
Molnár Beáta
mestermunka opponens
Molnár Szabolcs
szakdolgozat

Az identitás lenyomatai

Egy funkcióvesztett cukorgyár jelenléte a kollektív emlékezetben

Szakdolgozatomban a mestermunkám helyszínéül választott Petőházi Cukorgyár múltját és jelenét vizsgálom annak egyénre és közösségre gyakorolt hatásain keresztül. A 128 éven keresztül működő cukorgyár 2007-ben bezárt, a település identitását meghatározó gyárépületek jelentős részét pedig elbontották. Kutatásom fókusza a generációkon átívelő helykötődés, helyvesztés különböző folyamatainak vizsgálata, valamint a gyár kollektív emlékezetben elfoglalt szerepe. Szándékom, hogy az épített környezettel kialakuló kapcsolatok mélyebb rétegeit is megértsem, ezáltal mestermunkámban a terület revitalizációjára megalapozott javaslatot tehessek.
szakdolgozati konzulens
Antalóczy Tímea
szakdolgozati opponens
Wettstein Domonkos
terület feltárása
közös konyha és étkező
játszófal
közlekedő
könyvtár
oktatótér