Dresch Katalin Anna

Építőművész MA
témavezető
Molnár Beáta
mestermunka

Káli Kis-üzem

"Diplomamunkámmal arra az ellentmondásos és ökológiai szempontból összetett helyzetre szeretném felhívni a figyelmet, mely a Káli-medencében robbanásszerűen elterjedt gasztroturizmus jelensége és a helyi termelők lehetőségei között áll fenn. A mestermunka helyszíne Kisörspuszta, mely a falut körülvevő homokbányának köszönhetően egyfajta underground zárványként létezik, és nem illeszkedik az utóbbi tíz év turisztikai trendjeibe. Ugyanakkor a bánya által létrehozott tájseb nemcsak fajszegény állapotot eredményezett a területen, hanem az óriási bányatavak talajvízelszívó hatása a környező legelőterületek kiszáradását is befolyásolja. Ennek megakadályozása érdekében a diplomatervben tájrendezésre teszek javaslatot, mely elősegíti a legeltető állattartás újbóli fellendülését. Az építészeti fókuszt a falu bejáratánál elhelyezkedő bányatelep épületeinek rehabilitációjára helyeztem. A Húsfeldolgozó és Szakácsiskola működése valós választ kínál a helyi állattartók és a fenntartható gasztroturizmus összekapcsolására, mindezt regeneratív ökológiai rendszerbe ágyazva."
mestermunka konzulens
Tihanyi Dominika
mestermunka opponens
Wettstein Domonkos
szakdolgozat

„Bebíró" táj

Szakdolgozatomban a Káli-medencében az elmúlt ötven évben bekövetkező kulturális, társadalmi-gazdasági változások folyamatait vizsgálom, Kisörspuszta fókuszpontba helyezésével. A dzsentrifikálódó térséget a különböző időszakokban beköltöző társadalmi csoportok tevékenységei befolyásolják, jelenleg leginkább az a hetvenes években beköltöző, a fővárosból érkező értelmiségi csoport, amely a tömegturizmussal vált sebezhetővé. A beköltözők a medence nyolc települése közül elsőként Salföld mellett Kisörspusztát vették birtokba, amelyet egy zárványt képező homokbánya elszigeltelt el, ezáltal sajátos színterévé válva a medencének.
szakdolgozati konzulens
"Szentpéteri Márton Jakabfi Kovács Boglárka"
szakdolgozati opponens
Hosszu Erzsébet