Deák Malvin

Építőművész MA
témavezető
Molnár Beáta
mestermunka

Néptelek

Tömbrehabilitáció a Népszínház utcában

Mestermunkám során a budapestre jellemző, sűrű, bérházas beépítési szövet komplex rehabilitációjának lehetőségét a Népszínház utca első traktusában található városi tömb átszabásán keresztül mutatom be. A meglévő adottságokból kiindulva teszek kísérletet a tömbön belül új minőségű közösségi terek létrehozására, amelyek átmenetet képeznek a városi élet és a lakóterek között. Az épületek állapotára, térbeli rendjére és funkcionalitására a beavatkozások helyével és léptékével reagálok. A házak hátsó traktusaiban, a rossz állapotú és adottságú lakások helyén minimális bontásokkal új, változatos térbeli helyzeteket hozok létre, illetve kis léptékű átrendezéssel nyitott, fedett-nyitott és zárt köztereket alakítok ki. A létrejött lakáshiányt az érintett szinteken pótlom és a tervezett közterekkel funkciójukban bővítem. A Szabó Lilla kutatásában megfogalmazott klímaelemek adaptációja során a tömb melléklépcsőházait függőleges ventillációs csatornákká alakítom, amelyek a tető feletti rétegrendből az udvarok szintjére vezetik a légáramlást, továbbá összekötik az általam tervezett emelt közzösségi sétányt a földszinti terekkel. Célom a népszínház utcai tömb téri problémáinak javítása mentén az épített és a társadalmi környezet rejtett lehetőségeinek bemutatása.
mestermunka konzulens
Molnár Bea
mestermunka opponens
Takács Ákos
szakdolgozat

A klímaadaptációs szuperzóna a Népszínház utcában

Kísérletet teszek az általam választott diplomahelyszín és reálisnak vélt koncepció érvényességét bizonyítani szakdolgozatomban. A Népszínház utca történeti kutatásával, valamint a jellemző városszerkezet és lakosság-összetétel kialakulásával foglalkozom. Feltárom a 20. és 21. században tovább alakuló társadalmi, valamint szocioökonómiai jelenségeket, amelyek során az etnikai sokszínűséget tekintve a legkülönbözőbb kultúrák találkozópontjává vált a Népszínház utca. Ismertetem a területen kialakuló alulról és felülről egyaránt szerveződő újhullámos infrastruktúrát, valamint a kerületi köztereket tematizáló Terek Közti Körök eseménysorozatban végzett tevékenységemet. Tágabb léptékben gondolkodva Szabó Lilla klímaadaptációs kutatását értelmezem. Célom a terület meglévő erőforrásait egy innovatív klímakutatással ötvözve kialakítani mestermunkám tervezési programjának vezérfonalát.
szakdolgozati konzulens
Hartmann Gergely
szakdolgozati opponens
Balázs András
közösségi sétány és olvasótér
közösségi sétány és fedett utca bejárata
liget és közösségi sétány
fedett utca és nyitott udvarok terei a földszinten
közösségi terek és ventillációs csatornák
közösségi sétány és terei az emeleten
új közösségi terek és lakások a tömbben
agora
tervezett tömb a Kiss József utca felől
tervezett tömb a II. János Pál Pápa tér felől