Csiby-Gindele Rebeka

Formatervező művész MA
témavezető
Húnfalvi András
mestermunka

PADka

Mestermunkám a helyi kézművesség kortárs adaptációjára törekszik, rekontextualizálva a benne rejlő lehetőséget és értéket, a tervezők és a felhasználók számára egyaránt. A hely adottságaihoz igazított tervezői atitűd nem újkeletű, az építészetben a kritikai regionalizmus a modern építészet univerzális jellegét elítélve tér vissza a lokális értékek felhasználásához. Mondhatni ezen irányzat adaptációjaként született meg a lóca, mely nem csak a bútortipus revitalizálására hanem a kukorica háncs feldolgozásában rejlő lehetőségek kiemelésére is törekszik.
mestermunka konzulens
Csernátony Fanni
mestermunka opponens
Cserba Anna
szakdolgozat

Folklór a lokális termelés fókuszában

A csíki kézművesség aktuális helyzete

Dolgozatom az erdélyi, Hargita megyei kézművességen és kisiparon keresztül mutatja be a lokális kézművesipar helyzetét. Kiindulópontja a termelőtevékenységek fejlődésének és e folyamat népi kultúrára gyakorolt hatásának feltárása. A kutatás rávilágít a hagyományok új kontextusba kerülésének veszélyeire, de a bennük rejlő értékek aktualizálásának fontosságára is.
szakdolgozati konzulens
Povedák István
szakdolgozati opponens
Bíró A. Zoltán
Padka
Padka
Padka
Padka