Butter Kitti

Formatervező művész MA
témavezető
Féja Dorottya
mestermunka

Beporzó rovarok védelme a design eszközeivel

Mestermunkám célja a beporzók számára megfelelő élőhelyek kialakítása és összekapcsolása, ezáltal a mobilitás lehetőségének megteremtése. A funkciótársítás elvére építve egy információs táblarendszert terveztem, amelynek minden eleme a beépített fészkelőhelyek, növénytartók és itatók segítségével aktívan hozzájárul az élőhelyteremtéshez. A rendszerszintű megvalósítás érdekében a koncepció közterekre fókuszál és változatos kihelyezhetőséget biztosít. A projekt megvalósíthatóságát a MOME területére tervezett pilot termékcsaládon keresztül mutatom be.
mestermunka konzulens
Orlai Balázs
mestermunka opponens
Boros Judit
szakdolgozat

A beporzó rovarok védelme a design eszközeivel

Szakdolgozati kutatásom első felében bemutattam a beporzás fogalmát, valamint hogy milyen fajokat nevezünk beporzóknak, és miért elengedhetetlenül fontos a tevékenységük mind környezeti, mind gazdasági szempontból. Kutattam, hogy jelenleg milyen veszélyek fenyegetik ezeket az élőlényeket, és hogy a környezet, valamint annak megváltozása milyen hatással lehet a beporzókra. Eszerint megvizsgáltam, hogy hogyan alakult a számuk az elmúlt időszakban, és hogy milyen tendenciák várhatóak a jövőben. A dolgozat második felében a beporzók megmentésére irányuló kezdeményezéseket, projekteket és intézkedéseket vizsgáltam meg, valamint feltártam az ezek hatékonyságát befolyásoló tényezőket. Megvizsgáltam a helyes és a nem megfelelő stratégiákat, és kiemeltem, valamint példákkal alátámasztottam, hogy mindannyian tehetünk valamit a beporzók védelméért, a biodiverzitás fenntartásáért.
szakdolgozati konzulens
Szentpéteri Márton
szakdolgozati opponens
Hulesch Máté