Bencsics Dorina Lili

Kerámiatervezés MA
témavezető
Kondor Edit
mestermunka

Bamana

A Bamana, önkéntesküldő szervezeteket támogató projekt, egy olyan élményfeldolgozó alkotó folyamat, amely kifejezetten afrikai terepről visszatért önkéntesekre fókuszál. Tárgyalkotó tervezőként célom egy közösségben megvalósítható alkotási folyamatot, - melyre kerámia készítést találtam megfelelőnek-, ehhez egy adaptív módszertant és eszközkészletet tervezni. A Bamana projekt az egyén szintjén segítheti az önkéntesek intenzív élményeinek feldolgozását, továbbá a szervezetek működése kapcsán az emberi erőforrás támogatásával, illetve a lelki jólét gondozásával nagyobb hatékonyságot, a projektek sikeresebb megvalósulását illetve annak folytonosságát biztosíthatja.
mestermunka opponens
Csernák Janka
szakdolgozat

Humanitárius fejlesztések Maliban 
Három szervezet munkáján keresztül

A szakdolgozati kutatás kérdései a humanitárius szervezetek munkáján belül az egészségügyre fókuszáló projektek módszereit, célközönségét és céljait vizsgálja. Az empirikus kutatási rész kvalitatív kutatási módszerekkel készült. Maliban projektet megvalósító nemzetközi gyermekvédelmi szervezet, magyarországi és mali szervezetek vezetőivel készült interjúk a kutatás kérdéseit, és ezáltal a mestermunkát informálják. A vizsgált projektekben az edukáció és az egészségügyi ellátás szorosan összekapcsolódik. Különösen nagy hangsúly helyeződik a nőkre és gyerekekre fókuszáló humanitárius segítségnyújtásra. A dolgozat konklúziója közé tartozik, hogy a projektek folyamat fókuszúak, a vezetők leginkább hosszútávú együttműködésen alapuló megoldásokban látják a fenntarthatóságot. A projektekben a tudásátadás mellett megjelennek a közösségi részvételen alapuló folyamatok. Kerámiatervezőként a szerző szándéka az volt, hogy összekösse a kerámiatervezést a segítségnyújtással. Ehhez a kerámia, az agyaggal való munka olyan eszköz lehet, amely képlékenységéből, formálhatóságából adódóan készteti a résztvevőket a szabad döntéshozatalra. A létrehozott térbeli objektumok alkotása közben, melyek az afrikai út során szerzett személyes tapasztalatait mutatják be, fejlődnek az egyén készségei.
szakdolgozati konzulens
Simon Andrea
szakdolgozati opponens
Czirják Ráhel