Törkenczy Ármin

Designkultúra BA
szakdolgozat

Budapest Szentimreváros fejlődéstörténete

Dolgozatomban a Budapest XI. kerületében található Szentimrevárossal foglalkozom. A városrész kialakulásától napjainkig vizsgálom a beépítésének történetét. Fókuszom a ciszterci épületegyüttesre esik, hiszen az iskola és a templom épülete áll a városrész központjában. Végigkövetem a ciszterci épületegyüttes megépülésének történetét és a körülötte levő városrész kiépülésének korszakait. A dolgozatomban kitérek a terület kulturális történetére is. Leginkább a városrész pezsgő hitéletére és a katolikus ifjúsági mozgalmak megértésére törekszem. A terület jellegét és milyenségét keresem, építészeti és kulturális szempontból is, feltételezve az egymásra gyakorolt hatásukat. Módszeresen pásztázom végig térben és időben a területet, hogy megtaláljam a koherenciáját (ha van neki). A dolgozatom vége, ahogy a városrész tengelye is, a Feneketlen-tó környékét mutatja be. Megvizsgálom, hogy Wälder Gyula eredeti terve hogyan változott és egészült ki a megépülés óta eltelt bő száz évben.
szakdolgozati konzulens
Haba Péter
szakos konzulens
Hulesch Máté