Tomka Róza Julianna

Designkultúra BA
szakdolgozat

“…barna szép bőrre feketén süt a nap”

Balázs János lírája és festészete egy különös vázlat alapján

Szakdolgozatomban Balázs János XX. századi salgótarjáni festőművész munkásságát vizsgálom, fókuszban egy Cigánydomb-témájú grafit vázlatával, melynek hátoldalán egy rövid vers kézirata található. Amellett, hogy ismertetem a művész életútját és kutatóit, foglalkoztat többek közt a cigány művészet kérdése és a naiv művészet besorolásának dilemmái is. Elemzem továbbá líra és képzőművészet viszonyát Balázs János munkásságában, a környezetnek a művészre tett egyedi hatását, személyes cigányságtudatát, valamint a hátrányos helyzetből kiemelkedő cigány festő/író utóhatásait kortársaira. Fő célom a vizsgált, datálatlan ceruzarajz és vers elhelyezése az életműben, szem előtt tartva a kutatás során a fenti témákban tett megállapításokat. A konklúzió magába foglalja a téma továbbvitelének lehetőségét egy esetleges mesterszakos diplomához.
szakdolgozati konzulens
Kissné Budai Rita
szakos konzulens
Földi Eszter