Sógor Abigél

Designkultúra BA
szakdolgozat

Környezet és tárgyak szerepe Montessori pedagógiájában

Kutatásom során az a kérdés érdekelt, hogy milyen szerepe lehet a designnak az oktatásban. Ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszoljam, a dolgozatom témájául Maria Montessori pedagógiáját választottam. Montessori pedagógiájának sajátossága, hogy kiemeli a környezet szerepét a gyermekek fejlődésében: úgy gondolja, hogy a környezettel való megfelelő kapcsolatok kiépítésével a gyermek önálló tanulásra és fejlődésre képes. Ebből adódóan a Montessori módszer meghatározó elemei a tantermi struktúra és eszközkészlet. A szakdolgozatomban azt vizsgáltam, hogy Montessori milyen pedagógiai elvek mentén alakítja ki a környezet és tárgyrendszerét. A kutatásom végére kevésbé tervezési elvek, mintsem egy tervezési módszer mintázata rajzolódott ki. Ezen kívül két olyan tényező is fókuszba került, amelyek jelentős mértékben elősegíthetik a kisgyermekek fejlődését: a multiszenzoriális tapasztalatok és a (kézzel való) manipuláció útján történő tanulás. Kutatásom célja, hogy perspektívát, illetve megközelítésmódot nyújtson azokra az esetekre amikor oktatásról, vagy annak megtervezéséről gondolkodunk.
szakdolgozati konzulens
Horányi Attila
szakos konzulens
Arndt Bernadett