Ócsai Sebestyén

Formatervezés BA
szakdolgozat

A halogatás jogán

Szakdolgozatomban a halogatás jelenségét tanulmányoztam. Abból a tapasztalatból indultam ki, hogy ez a probléma a művészek, tervezők, alkotók és innovátorok körében is gyakran megmutatkozik, és akadályt képez az alapvetően céltudatos, precízen dolgozó szakemberek számára is. Jelen elemzéssel a háttérben álló tényezőket, okokat kutattam, azzal a céllal, hogy a kapott eredmények beépülhessenek a munkavégzésbe és a későbbiekben a projektek javát szolgálhassák. A halogató magatartást, illetve a halogatás mögött álló érzéseket, okokat, az egész embert vizsgálva megállapítható, hogy rendkívül összetett folyamattal, releváns pszichológiai problémával van dolgunk, melynek szerteágazó következményei, káros hatásai vannak. Tekintettel a halogatás jelen kérdőív által is bizonyítottan tipikus, intenzív jelenlétére - egyúttal arra, hogy a halogatók számos stratégiát alkalmaznak az időveszteség elkerülésére, elemzik saját halogató magatartásukat -, megfogalmazódik az önreflektív munka rendkívüli fontossága ezen a területen is. Kutatásaim során hangsúlyos és esszenciális információkat nyertem, közelebb kerültem a halogatás differenciált felfogásához, így energiája pozitív előjellel épült be jövőbeni kutatási terveim közé
szakdolgozati konzulens
Berky Tamás
szakos konzulens
Csernátony Fanni
Spirit AR
Medion IoT
Mnémoszüné
Muses