Göncz Eliza

Tárgyalkotás BA
szakdolgozat

A forma: amfora

Az amforák története, és interpretációja a kortárs képzőművészetben

A dolgozatomban bemutatom az amforák történetét, a forma, narratíva kialakulását; majd megvizsgálom, hogy ez az ősi kerámia hogyan interpretálódik a kortárs képzőművészetben.
szakdolgozati konzulens
Szentpéteri Márton
szakos konzulens
Szilágyi András