Gara Ádám

Fotográfia BA
szakdolgozat

Felületi Feszültség

A fotótárgy problematikája Walead Beshty munkásságában

Dolgozatom témája a fotótárgy/fotószobor kortárs fotóművészeti kontextusban, mint a fotográfia és szobrászat közötti keresztmetszet. Nem fotótörténeti áttekintés, hanem annak a kérdésnek a körüljárása, hogy a fotó miért és hogyan léphet ki a térbe, és válhat olyan tárggyá (szoborrá), amely nélkülöz vagy felülír bizonyos korábban alapvetőnek tűnő fotografikus elemeket, mint a reprezentáció, a síkfelület, vagy a hordozó anyaga (papír). Ezt a látszólagos ellentmondást kívánom megvizsgálni, elsősorban Walead Beshty munkáin keresztül.
szakdolgozati konzulens
Zwickl András
szakos konzulens
Máté Gábor
6
5
3
1
2
4