Ferenczi Lili Szimóna

Fotográfia BA
szakdolgozat

A dokumentarista ábrázolásmód etikai határterületei

Dokumentumfilmek elemzése, etikai szempontokból.
szakdolgozati konzulens
Horányi Péter
szakos konzulens
Kudász Gábor Arion