Bokor Kata

Tervezőgrafika BA
szakdolgozat

Humor a20. és 21. századi tervezőgrafikában

"Szakdolgozatomban azt akérdéskört szeretném körbejárni és néhány példán keresztül megmutatni, hogy hogyan változott, milyen új arculatot mutatott ahumor grafikai felhasználása a20. és 21. században. Kutatásom középpontjában anagyobb figyelmet kapott 20. század, illetve amég kevésbé kutatott 21. század áll, valamint akettő között húzódó különbségek, amelyekre az írásomban részletesebben is kitérek. A21. század azért is izgalmas számomra, mert az új technológiák megjelenésével, társadalmunk és normáink változásával ahumor tartalmi megközelítése, felhasználása, közvetítése is átfogalmazódott. Négy nagyobb egységben kívánom bemutatni atémámat, melyeket alfejezetekre bontottam fel, hogy ezekben konkrét példákon keresztül elemezni tudjam azokat agrafikai eszközöket, melyeket akor grafikus tervezői asaját koruk irányzatainak sajátosságait követve alkalmaztak."
szakdolgozati konzulens
Kissné Budai Rita
szakos konzulens
Hegyi Béla
Experimentális kiadvány 30 percnyi játékról
Experimentális kiadvány 30 percnyi játékról
"CAT Paper" újság macskákról
"CAT Paper" újság macskákról
Experimentális kiadvány egy betegtájékoztatóról
Experimentális kiadvány egy betegtájékoztatóról