Balázs Dávid

Designkultúra BA
szakdolgozat

A roma viselet vizsgálata a hagyomány és modernitás tükrében

Szakdolgozatomban bemutatom az autentikus roma viseletet, s azt, hogy miképpen értelmeződik a kortárs térben. A vizsgálathoz az írásom első felében elemzem az autentikus roma viseletet a Magyarországon élő romák népcsoportjai szerint, mely a kortárs roma viseleti tendenciák meghatározása szempontjából kiemelten fontos. Mindezek mellett elhelyezem a roma viseletet a design horizontján és összefüggéseket állapítok meg a kortárs roma viseletek és a társadalom előítéletes gondolkodása között. Az írásomban a roma divat hazai divatvállalkozásainak és nemzetközi tervezőinek kollekciót egyaránt analizálom.
szakdolgozati konzulens
Antalóczy Tímea
szakos konzulens
Keszeg Anna