szakdolgozat
A szakrális étkezés és travesztiái
Szakdolgozatom témája az étkezés mint szertartás és áldozatbemutatás, valamint ennek művészeti, performatív és filmes vonatkozásai. Az étkezési szertartások, az ehhez kapcsolódó művészeti alkotások, az evés és szexualitás közti összefüggés és ennek ábrázolásai képezik vizsgálódásom tárgyát. A dolgozatban azt kutatom, hogy a tárgyalt alkotásokban hogyan jelenik meg a test, mi a szimbolikus jelentése és ez a jelentés hogyan módosul az ősi rítusokhoz képest.
mestermunka
Lakoma
Mestermunkám egy rövidfilm, melynek témája a test kiszolgáltatottságának állapota. A film alapötletét az a felvetés adta, hogy hogyan tudok szexuális aktust ábrázolni anélkül, hogy megmutatnám magát az aktust. Az egyik talán legevidensebb analógiaként az evés párhuzama került figyelmem középpontjába. A film egy szürreális étkezési jeleneten keresztül beszél a test kifosztottságának élményéről.
témavezető
Szirtes János
szakdolgozat konzulens
Veres Bálint
mestermunka konzulens
Fábián Noémi