szakdolgozat
Embereken végzett génmódosítások etikai kérdései
Az embereken végzett genetikai módosítások technológiája gyors ütemben fejlődik. Egyelőre csak néhány betegség gyógyítására nyújt megoldást, hamarosan viszont egyre biztonságosabb és elterjedtebb lesz e terápia. De vajon kik számára és milyen céllal? Szakdolgozatomban az emberek génjein végzett módosításokhoz kapcsolódó etikai kérdéseket elemzem. Arra keresem a választ, hogy vajon az emberiség jövőjét pozitívan fogják-e befolyásolni a génmanipuláció nyújtotta lehetőségek vagy sem.
mestermunka
Variant
A Variant webapplikáció a genetikai vizsgálatok során segíti az orvos és a beteg közötti kommunikációt interaktív vizuális megoldásokkal. Végigkíséri a genetikai tanácsadás folyamatát, a beteg edukációjától kezdve a vizsgálatot előkészítő kérdéssoron át a genetikai kockázatok kommunikálásáig és a javasolt kezelésig. Az applikációról készült videó megtekinthető itt: https://vimeo.com/422275230
témavezető
Marcell Tamás
szakdolgozat konzulens
Schneider Ákos
mestermunka konzulens
Hegyi Béla