szakdolgozat
A Manage [it] Yourself rendezvénysorozat újrapozicionálási lehetőségei
Kutatásom középpontjában egy hat éve működő tematikus rendezvénysorozat áll, melyet a MOME Design- és művészetmenedzsment mesterszak hallgatói szerveznek. A dolgozatban különböző szempontok mentén bemutatom a Manage [it] Yourselfet, és feltárom a működésében észlelhető problémákat. Részletes elemzést végzek a vele rokonítható kulturális rendezvények és platformok körében, majd a tanulságokat levonva kiemelem azokat a lehetséges megoldásokat, amelyek az eseménysorozat jövőbeli fejlődését szolgálhatják.
portfolio
Rendezvényszervezés egyetemen belül és kívül
A zenei menedzsment iránti érdeklődéssel kezdtem meg tanulmányaimat, azonban szakmai gyakorlataim nagy része más jellegű projektekhez kapcsolódott. A Manage [it] Yourself rendezvénysorozat szervezése végigkísérte a MOME-n töltött éveimet, emellett a menedzserszak különböző online felületeken való jelenlétével is foglalkoztam. A legtöbb szakmai tapasztalatot a Média Intézettel együttműködve szereztem egy nemzetközi konferencia szervezése során, ahol projektmenedzseri feladataim voltak. Később az egyetem falain kívül lehetőséget kaptam egy vállalkozásnál zenei kötődésű programokon is dolgozni, ezzel visszakanyarodva eredeti elképzelésemhez.
Moderálás egy Manage [it] Yourself esten (2019)
CESSE Konferencia