szakdolgozat
Digitális oktatás lehetőségei a szakoktatásban
Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy a szakképzésben résztvevő tanulók/pedagógusok hogyan birkóznak meg a távoktatás kihívásaival. A kérdés vizsgálatához a szakirodalmi áttekintés mellett a saját oktatási tapasztalataimat és egy általam készített kérdőíves vizsgálat adatait használtam fel. A kérdőívet 29 pedagógus töltötte ki, ezzel lefedve a szakoktatás széles spektrumát. A válaszok azt mutatják, hogy mind a tanulók, mind a pedagógusok számos nehézséggel küzdenek a távoktatás kapcsán. A kérdőíves vizsgálat és a bemutatott online feladatok, az arra érkezett tanulói megoldások kiemelik a személyes kapcsolattartás jelentőségét a távoktatásban.