szakdolgozat
Kortárs Otthonfogalmunk
Az otthonfogalmunk konkrétnak tűnhet ugyan, mégis szinte teljességgel megfoghatatlan. Megpróbálhatjuk számtalan módon le- és körbeírni, a magyarázatok azonban soha nem lesznek teljességgel kielégítőek. Amolyan hógolyófogalom ez, amelyre mindig rá lehet egy újabb és újabb jelentésréteget tapasztani. Mégis az egész társadalmi berendezkedésünk az otthon köré épült fel. Az eddigi életem során az otthonteremtésnek különböző fázisait és szintjeit éltem meg, kezdve a családi fészekből való kiköltözéstől egy másik országba való költözésig. Átélt élményeimet és a kutatásom során felmerülő, ezekkel kapcsolatos megállapításaimat szerettem volna összegezni, összevetve a releváns szakirodalommal.
mestermunka
Memoria Aeternae
Az egyén otthon-fogalma, otthon-tapasztalata személyes, ezáltal szubjektív, ugyanakkor valami ott rejlik benne az emberiség univerzális otthon-fogalmából is. A Memoria Aeternae – mae. (jelentése: ’az örök emlékezésnek’) továbbörökíti 16 eddigi otthon emlékképeit, vizuális és érzeti benyomásait. A személyes otthonok élményét a nézőhöz közelebb emelendő, a munka alapfelvetése egy olyan interaktív felület létrehozása, amely behívja a nézőt, aktív jelenlétre buzdít, de mindemellett nem szab határt a tér megjelenésének. Az interaktív installáció egy egyedi érintőpanelből és egy vetített virtuális térből épül fel. Ezek a látványok inkább személyes impressziók, álmainkban élő otthonaink leképezései, nem pedig valóságos otthonterek.Ugyanakkor reflektálva a már említett univerzális otthon-tapasztalatra, ezek a terek szabadon alakíthatóak és variálhatóak.
témavezető
Simon Péter Bence
szakdolgozat konzulens
Kapitány Gábor
mestermunka konzulens
Nagy László