szakdolgozat
Trauma és a poszttraumás növekedés lélektana
Szakdolgozatomban a súlyos irreverzibilis testi traumák pozitív feldolgozását és a poszttraumás növekedés jelenségét vizsgálom. Körüljárom továbbá, hogy a trauma összeköthető-e a vizualitással, és hogy a traumának van-e vizuális nyelve? Végezetül pedig megvizsgálom, hogy a 21. században milyen újabb módszerek és szemléletek segítik az érzékenyítés és az egyenlőség témakörét. Dolgozatommal a két fél közötti párbeszéd fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. A témában szükségesnek gondolom a társadalmi érzékenyítést és a párbeszéd kezdeményezését.
mestermunka
FETE Közösségi Kampány
A FETE közösségi kampány egy augmented reality technológiát alkalmazó plakátsorozat koncepcióterve. A kampány célja megkönnyíteni a fogyatékossággal élők és a nem fogyatékos személyek közötti kapcsolatfelvételt. A fogyatékossági etikett (disability etiquette) alkalmazásával és elsajátításával mindkét fél sérülésmentesen és bántó tapasztalatok nélkül képes kikerülni a társas interakcióból. A plakátsorozat minden egyes darabja megoszt egy-egy ajánlást a témában, amihez egy tudatosan absztrakt, nem klisékkel dolgozó, harsány grafikai világ párosul. A poszterek okostelefonnal történő beolvasása után a plakátok életre kelnek, és elindul egy videós üzenet is, amely tovább erősíti és tudatosítja a plakát üzenetét. A kampány témája releváns és aktuális, hiszen a mai modern világunkban sem teljesül széleskörűen az esélyegyenlőség és az elfogadás.
témavezető
Marcell Tamás
szakdolgozat konzulens
Berky Tamás
mestermunka konzulens
Simon Péter Bence