szakdolgozat
A tervezőgrafika és az urbánus művészet határterületei a városi térben
A dolgozatom elsődleges célja, hogy olyan vizuális művészeti megoldásokat keressen, amelyek ötvözik a tervezőgrafika és az urbánus művészet értékeit, szellemiségét, eszköztárait, filozófiáját. Egy – a grafika és az urbánus művészet között húzott – tengelyen, meghatározott szempontrendszer alapján igyekszem feltárni azt a folyamatot, ahogyan a két műfaj összeér, ahol attribútumaik találkoznak. Az összevetés konklúziójaként arra szeretnék rávilágítani, hogy a legjobb megoldások, legérdekesebb végeredmények a kettő határvonalán vagy ahhoz közel alakulnak ki, ahol a két irányzat elemei ötvöződnek.
mestermunka
Memento Banalis
A Memento Banalis projekt célja, hogy olyan, már eltűnt, kulturálisan és identitásában semleges, kifejezetten földrajzi helyeknek állítson emléket, amelyek a mai budapesti lakos emlékezetében még élhetnek, még lehet vele viszonyuk, viszont az utánunk következő generációknak már aligha lesz. Ezek a megváltozott terek nem közvetlen jelképei egy-egy fontos történelmi vagy társadalmi változásnak, hanem apró mementói egy város folyamatos evolúciójának, amelyek önmagukban nem képviselnek állásfoglalást, ám a környezetünk változásainak okaira hívják fel a figyelmet.
témavezető
Balla Dóra
szakdolgozat konzulens
Beck András
mestermunka konzulens
Lakner Antal