szakdolgozat
Egy vizuális-szenzuális illúzió: a foszfén
Kutatásomban a foszfén jelenségének több variánsát vizsgálom, különböző területeken betöltött szerepük alapján. Ez a vizuális-szenzuális illúzió direkt módon nem megfigyelhető, ezért a foszfének dokumentálása részben az alanyok beszámolói alapján történik, részben orvosi képalkotó eljárásokkal ellenőrizhető és rögzíthető. Médiumnak tekinthető-e a foszfén? Mely módon tölthet be szerepet a jelátvitelben? Létezhet-e egyáltalán olyan vizuális élmény, amely több, de legalább két ember számára mérhetően azonos? Esszémben törekszem a foszfén részletes bemutatására, a látáshoz kötődő kapcsolatán keresztül vizsgálva azt. Kitérek a jelenség vizuális kultúrában és látáskutatásban betöltött szerepére, érintve az orvostani vonatkozásokat is.
mestermunka
Error is the Message
Az Error is the Message egy önálló kiállítás, melynek tervezésekor az érzékelés, a megismerés, a technikai képek és azok hibái foglalkoztattak. Olyan installációkat hoztam létre, amelyek az emberi érzékelés számára csak részlegesen érhetők el. Több mű is megidézi a tévéképernyőn megjelenő statikus zajt, köztük a Grain című installáció, amelyben a jelenséget a rizs mozgatása mímeli. A fekete és fehér egységek váltakozása nem egy előre rögzített felvétel, hanem a készülék működéséből adódó jelenség, amelyet a tévénéző adás- vagy jelszünetnek értelmez. A televízió tömegkommunikációs eszközként egyre inkább háttérbe szorul, a köznyelvben hangyafociként ismert jelenség lassan kiszorul a kijelzőkről, helyét a „no signal” hibaüzenet veszi át.
témavezető
Bodóczky Antal
szakdolgozat konzulens
Tillmann József A
mestermunka konzulens
Bodóczky Antal