szakdolgozat
Tárgyak és birtoklóik
A fogyasztói társadalom virágzása idején, ma tárgyak bűvöletében élünk. Végtelen, tárgyakkal kapcsolatos impulzusnak vagyunk kitéve, mind fizikai, mind felgyorsult, online hatásokkal teli, sajátosan kettős (hagyományosan valódi és virtuális) valóságunkban. Az egyre dominánsabb virtuális világ tárgyválasztásaink és a tárgyak szerepének változását is magával hozza, az egyébként is szinte szélvész sebességgel változó életkörülményeink közepette. A mindennapi, magunkkal hordozott, személyes tárgyak csoportjában kutakodom; zsebekbe, táskákba nyúlok, lesek be vizsgálatom során. Kutatási kérdéseimet az itt tapasztaltakból kiinduló kíváncsiságom veti fel, adataimat rendszerezve rendeződnek kategóriákba, majd a témát érintő szakirodalmak és a kortárs képzőművészet inspirációjával struktúrába. Ez az írás, ahogy az ehhez tartozó munkafolyamat is, kölcsönhatásban van diplomamunkámmal; egy applikáció fejlesztésével, amely használóját mindennapi, magával hordozott tárgyai tükrében szembesíti valóságunk tárgyakhoz kapcsolható szeletével, tudatosítva jelenünk meghatározó mikrotényezőit. Az app vizuális világa és a kutatás mentén pillanatkép, korkép körvonalazásában is reménykedem, magunkkal hordozott tárgyaink valóságának és az applikáció által kínált virtuális felületnek metszéspontjában – a használó személyes olvasatában.
mestermunka
Objectory
Diplomamunkám, az Objectory egy kapcsolatteremtő applikáció koncepciója, ahol a felhasználó a személyes tárgyszelekciójaként jelenik meg. Új aspektusból közelíti meg korunk igényeit a kapcsolatteremtésre; egyben betekintést enged embertársaink intimszféráinak határvidékeire, felfedezést és összeköttetést ajánl velük, összekapcsolva fizikai és virtuális valónkat, hálózatunkat.
témavezető
Réthi Gábor
szakdolgozat konzulens
Bényei Judit
mestermunka konzulens
Gacs Réka
Képkocka az Objectory teaser-jéből
Objectory
Objectory