szakdolgozat
A kooperatív készségfejlesztés lehetőségei, valamint a csoportdinamika erősítése a designer képzésben
Szakdolgozatomban a designszemléletű oktatás keretében zajló, kooperatív együttműködések hatékonyságát segítő kompetenciák fejlesztésével és szociális készségfejlesztési módszerek elemzésével foglalkozom. Dolgozatomban megvizsgálom azokat a módszertani lehetőségeket, amelyek támogatják a csoportos projektmunkát, segítik a motiváció fenntartását, a csapattagok egyéni és közös célkitűzéseinek elérését.