szakdolgozat
A közösség ereje
Szakdolgozatomban azt vizsgálom, hogy a közösség ereje mint összetartó motivációs tényező miként hat a Nivegy-völgyre, azon belül is Szentantalfa lakosságára. Az alaphipotézisem szerint közösségi szerepvállalással létrehozható egy olyan építészeti egység – jelen esetben egy óvoda –, mely a lakosság közvetlen igényeire válaszol. Szakirodalmi olvasmányok, személyes beszélgetések és élmények alapján a történelmi hátteret, a vallási hovatartozást, a falu működését és igényeit vizsgálva, illetve a statisztikai adatok tükrében arra a következtetésre jutottam, hogy alaphipotézisem beigazolódott. A mestermunkám előtanulmányaként szolgáló szakdolgozat megerősíti a tervezési koncepcióm helytállását, és útmutatóként szolgál a program kidolgozásához.
mestermunka
Nivegy-óvoda
Szentantalfa falun található a Nivegy-völgy öt településének egyetlen óvodája. A folyamatos népességnövekedés három csoportszobából álló intézmény tervezését indokolja. A falu központjában a meglévő óvoda és evangélikus templom mellé telepített óvodakoncepcióm három épületegységből áll, amelyek a gyerekek, nevelők és szülők térhasználatát veszik figyelembe. Az épületek négy különböző minőségű udvart tagolnak.
szakdolgozat konzulens
Antalóczy Tímea