szakdolgozat
Az elmélyülés terei
Kutatásomban a kontempláció, vagyis az elmélyülés fogalmát jártam körbe építészeti vonatkozásokban, valamint önismereti szempontból. Több olyan intézményrendszert is megvizsgáltam, ahol szükséges lenne és lehetőség adódna a kontempláció megvalósulására. A szakralitás kapcsán szemléltettem a keleti filozófiák és a nyugati kultúra közti különbségeket, párhuzamokat. Kérdőívek és személyes interjúk segítségével bemutattam a mindennapi életben megjelenő kontemplációs folyamatokat, valamint az építészet által az egyénben kiváltott hatásait, illetve az esetleges funkcionális zavarokat.