szakdolgozat
A föld mint anyag a land art tükrében
Szakdolgozatomban a föld és az agyag képzőművészetben betöltött szerepét vizsgálom. Mindezt olyan 20. századi és kortárs alkotások számbavételével elemzem, melyek a természetben vagy a természettel való közvetlen kapcsolat által jöttek létre. Kitérek a land art kialakulási hátterére, különböző megjelenési formáira, s arra, hogy milyen kontextusokban jelenik meg a föld mint anyag az egyes alkotásokban.
mestermunka
Timescapes
Mestermunkám egy plasztikasorozat földből és agyagból. Ezen anyagok tulajdonságait felhasználva, a természeti erőket és a véletleneket bevonva, munkáimmal folyamatok megjelenítésére és az idő láthatóvá tételére törekszem.
témavezető
Kemény Péter
szakdolgozat konzulens
Tillmann József
mestermunka konzulens
Nádor Tibor