szakdolgozat
A szülés útjai – Traumától a katarzisig
Szakdolgozatomban a fiatal nők szüléshez való viszonyával foglalkozom. A szűk és tágabb környezetemben megtapasztalt negatív szülésélmények és az abból fakadó hatások motiváltak a témaválasztásban. Szakdolgozatom megírásával azt a célt tűztem ki, hogy bemutassam a nők szülés előtti és szülés utáni nézőpontjait. Ennek a két szemszögnek a vizsgálatával próbálom megválaszolni a központi kérdést, hogy mi befolyásolja azt a tényt, hogy a szülés teljesen szélsőséges élményt okoz a fiatal nők számára. Kutatásom fókuszcsoportos interjúkból, valamint dokumentumelemzésekből áll, amelyek segítségével képet kaphatunk azoknak a nőknek a gondolkodásáról, szüléshez kapcsolódó viszonyáról, akik még nem szültek, illetve akik már hoztak világra gyermeket. Az összegzésben a kapott eredményekből származó következtetéseimet ismertetem.
mestermunka
Kietlen pusztán Lebegett a sötétség Magából szült fényt
Mestermunkámban a gyermekvállaláshoz kapcsolódó viszonyomat, érzéseimet fogalmaztam meg. Az érdekelt, miből fakad ez a bennem lévő erős szorongás a szüléssel kapcsolatban. Célom pedig az volt, hogy rávilágítsak, milyen félelmekkel küzd egy fiatal nő ma Magyarországon, amikor a szülés és gyermekvállalás kérdései vannak a fókuszban. Fotókönyvem fotográfiákkal megformált haiku, amelyben ennek a női szorongásnak a természetét próbálom érzékeltetni.
szakdolgozat konzulens
Illés Anikó
mestermunka konzulens
Kudász Gábor Arion
miron_vilidar_01
miron_vilidar_05
miron_vilidar_12
miron_vilidar_15
miron_vilidar_16
miron_vilidar_17
miron_vilidar_18
miron_vilidar_19
miron_vilidar_20
miron_vilidar_22
miron_vilidar_02
miron_vilidar_11
miron_vilidar_21
miron_vilidar_23
miron_vilidar_24
miron_vilidar_25
miron_vilidar_27
miron_vilidar_28
miron_vilidar_26
miron_vilidar_29
miron_vilidar_30
miron_vilidar_31
miron_vilidar_32
miron_vilidar_33
miron_vilidar_03
miron_vilidar_13
miron_vilidar_borito
miron_vilidar_04
miron_vilidar_14
miron_vilidar_05
miron_vilidar_beliv
miron_vilidar_07
miron_vilidar_08
miron_vilidar_09
miron_vilidar_10