szakdolgozat
Az álom vizualitása
Mindenki álmodik, én is, sokat. Abban a kivételes helyzetben vagyok, hogy a legtöbb álmomra emlékszem is ébredéskor. Tartalmukban, képeikben érdekesek, izgalmasak, színesek. Ez a furcsa módon létrejövő erős vizuális világ izgat, izgatnak e világ ábrázolásának lehetőségei, és ezzel együtt érdekel szimbolikus háttere. A művészettörténet gazdag példákban. Szakdolgozatom az alvás, az álmodás fiziológiai és pszichológiai feltérképezésével indul, majd vizsgálom az álom és művészet viszonyát, ezen belül is az álom vizualitásának lélektani hátterét. Az álomábrázolások történeti aspektusaiba, módjaiba is igyekszem betekintést nyújtani, az alkotói szándékokat igyekszem tetten érni. Ezután sorra veszem, összegyűjtöm a képi megjelenítés tartalmi és formai elemeit, eszközeit. Mindezen információk segítségével egy választott festő – Peter Birkhäuser – munkáit elemzem.
mestermunka
Krúdy Gyula Álmoskönyvének újragondolása
Rendszeres álomélményt megélve, az álom vizuális világa kezdett foglalkoztatni. Krúdy Álmoskönyvét választva, az álommal foglalkozó szakdolgozatom felismeréseit hasznosítva egy új formát igyekeztem adni e különleges irodalmi műnek. Az álmok megfejtése régi emberi kíváncsiság, a téma kapcsán ma is – mondhatni – évezredes reflexek lépnek működésbe, megmozgatva a fantáziánkat, kutatva a „titkok” megfejtését. A könyvtervezés kapcsán célom volt olyan grafikai megoldások alkalmazása, amelyek az álomélmény vizuális világát idézhetik. A többértelműség, homályos jelentéstartalom, egymásra vetülő, összesűrűsödő álomképek szövedéke a terülőminta használatában és az erre épülő, az „álom megfejtését” segítő optikai trükk alkalmazásában jelenik meg. A „dekódolás”, az optikai jelenség használata mint a rejtett tartalom, értelem feltárásának eszköze működik. Így az álmok „titkos” jelentését ezzel az eszközzel fejti meg magának az olvasó. További alapvető elem a szimbólum, mely jelentéshordozó grafikai jelként, az optikai játék alapelemeként és „illusztrációként” is szerepel. A borító a fent leírtakat igyekszik megelőlegezni, kialakítása a rétegezettségre, az értelmezéshez történő eljutás nehézségére, a mélyebb rétegek keresésének szükségességére, lehetőségére utal. A könyv egy álomnapló vezetését is lehetővé teszi, ami gazdagítja a könyv használatát, egészen személyes tárggyá, izgalmas „objektté” teheti azt.
témavezető
Nagy László
szakdolgozat konzulens
Horányi Attila
mestermunka konzulens
Marcell Tamás