szakdolgozat
Közösségi alkotás és együttműködés
Szakdolgozatom témája a social practice művészeti gyakorlat, ennek önellentmondásai, illetve kísérlet azok feloldására. Az elmúlt időszakban szociálisan elkötelezett munkákkal foglalkoztam, többnyire nem művészeti, inkább design vagy aktivista indíttatású projektekben. Megfogalmazódott bennem személyes élményeim alapján, hogy a szociális szféra projektalapú tevékenységei gyakran mennyire álságosak, vagy egyszerűen csak önmagukért valók. A social design és az aktivizmus sokszor bukik el azon a nem mellékes részleten, hogy nagyobb az adott probléma az eszköztáruknál, és végül nem oldanak meg semmit, csak fals módon a jót tevés látszatát tartják fent. Ennek kapcsán merült fel bennem a kérdés, hogy mivel a művészet nem vállal magára problémamegoldó szerepet, nem feltétlenül kell hagyatkoznia a piaci struktúrákra, és így kevésbé van kitéve ilyen veszélyeknek, vajon hitelesebben tud-e reagálni hasonló problémákra. Dolgozatom személyes kutatás, amely összefoglalja a dilemmát, hogy hiteles-e a társadalmi együttműködésen alapuló művészet, és ha igen, mi teszi azzá.
mestermunka
KARANTÉN
Mestermunkám a karantén helyzettel foglalkozik, ezt az új, szokatlan és alig felfoghatóan valóságos élethelyzetet járja körül. A diplomamunka három részből álló kísérleti animáció: személyes megközelítéseken keresztül általános képet nyújt a bezártságról. Két irányból közelítettem a kérdéshez, egyrészt közeli ismerőseimet kértem, írják le gondolataikat a bezártságról, arról, hogyan élik meg a karantén szülte helyzetet, másrészt megfogalmaztam 12 szópárba sűrítve azt, hogy mit jelent nekem ez az állapot. A szópárokhoz szavanként készítettem animációt, amelyek asszociatív módon reagálnak az adott fogalmakra, gondolatkörökre, majd a monológokban megjelenő gondolatokat megfeleltettem az általam meghatározott kulcsszavaknak, és az ezekre épülő animációs képsoroknak. Így az animációk a szöveg logikai rendszerére épülnek, előregyártott elemekként illusztrálják azt. A szöveg-mozgókép önkényesnek tűnő megfeleltetése meghatározott szabályszerűség mentén történt. Ez a szabályszerűség közelebbről is megérthető a narrált animációk mellé rendelt szöveganimációkon, amelyek valós időben mutatják be a vizsgált gondolatkörök átültetését a kulcsszavakra. Szándékaim szerint a munkám tág asszociációs teret engedő szöveges-mozgóképes válasz egy mindannyiunkat érintő aktuális kérdésre.
témavezető
Erhardt Miklós
szakdolgozat konzulens
Horányi Attila