szakdolgozat
Marketingstratégia a Trafó Kortárs Művészetek Házában
Dolgozatomban a szükséges elméleti háttér ismertetése után a Trafó Kortárs Művészetek Háza marketingstratégiáját mutatom be, majd egy esettanulmányon keresztül a Duda Éva Társulattal való együttgondolkodás és kommunikáció fejlesztésére teszek javaslatokat. Célom, hogy az elemzés hozzájáruljon a kortárs előadóművészek és az elméleti szakemberek, menedzserek közötti híd építéséhez.
portfolio
Kortárstánc és edukáció
Szakmai gyakorlataim során az alapképzésen megszerzett táncművész diplomám irányában indultam el, a menedzsmenti és kommunikációs oldalra fókuszálva. A kortárs előadó- és táncművészet területén tevékenykedtem négy féléven keresztül, megfordultam alapítványnál, több nemzetközi platformon, független társulatnál és kortárs színháznál is.