szakdolgozat
Nejek, nők, csajok
Szakdolgozatomban Enyedi Ildikó egész estés játékfilmjeit elemzem a feminista filmkritika eszközeivel. Azáltal, hogy idén A feleségem története utómunkálataival a hatodik egész estés játékfilmjén dolgozik, nőként kimagasló eredményt ért el a magyar filmtörténetben. Ugyanakkor a szerző női mivolta ellenére nem feltétlenül egyértelmű, hogy filmjeinek nőábrázolása feminista szemszöget képvisel. Ahogyan a 2018-as Pride-on elmondott megnyitóbeszédében maga is kijelentette, fontos számára a feminista értékrend, a nemi egyenlőtlenségek és a megkülönböztetés ellen folytatott küzdelem. A kutatás során arra voltam kíváncsi, hogy tudat alatt hogyan hatnak a hatalmi struktúrák egy magát feministának valló alkotó művészetére.
mestermunka
Ne menekülj a csókok elől
Hajni menstruációja késik, ezért hosszú gondolkodás után meglátogatja a fiút, aki a gyerek apja lehet.
témavezető
Szirtes János
szakdolgozat konzulens
Gyenge Zsolt
mestermunka konzulens
Erhardt Miklós