szakdolgozat
Az emlékezés folyamata és az emlékek szerepe a személyiség alakulásában
A dolgozat az érzékelés és észlelés vizsgálatából indul, valamint az ezekhez a folyamatokhoz is szorosan kötődő fogalmak hatásait mutatja be, mint az emlékezés, a kulturális és kollektív emlékezet jelensége. A kutatás célja a kollektív és személyes emlékek megismerése együttesen a biológiai és pszichológiai folyamatok megértésével.
mestermunka
Hangyaboly
A mestermunka központi eleme a személyes tárgyként értelmezendő emlékek fizikai megtestesülése, valamint azoknak feldolgozása és őrzésre, tárolása. A projekt egy művészkönyv, amely kiemeli egy család kötelékeit és annak a zárt csoportnak a sajátosságait, reflektálva a múlt és a jelen közti párhuzamra. A személyes tárgyak, fényképek, anyagok és textúrák mind meghatározó szerepet játszanak az emlékezésben, és így feldolgozásuk által a könyvben előtérbe kerülnek. A könyv személyes tárggyá válik, hiszen a tagok emlékei szilárdulnak meg általa.
témavezető
Balla Dóra
szakdolgozat konzulens
Illés Anikó