szakdolgozat
Szubjektív színlátás szerepe a köznevelésben
Szakdolgozatomban törekedtem arra, hogy megértsem és választ kapjak arra, hogy miként hatnak ránk a színek, és hogy miért fontos a színek vizsgálatakor az emberi tényezőket is számításba venni. Mindenki egyéni módon ismeri meg az őt körülvevő világot, s annak megannyi színét, tulajdonságát. Egy sajátos, elsődleges kapcsolat alakul ki az egyén és a világ között, melyhez a tanulás révén később társul egy objektív, tényszerű tudás is.
mestermunka
COLO
A színek mindennapjaink szerves részeként, mindenhol ott vannak az életünkben, körülvesznek bennünket. A COLO egy applikáció, mely színtani alapokat ad, játékos formában. A mestermunkám célja, hogy közelebb hozza a színtant a fiatalokhoz, melynek eszköze a vizuális úton történő érzékenyítés. Az alkalmazás szöveges tartalma a központilag meghatározott színeket érintő tananyagból építkezik és egészíti ki azt. A fő hangsúly az interaktív illusztrációkon van, melyek kapcsolódnak az applikációban összegyűjtött tananyaghoz. A szövegben leírt tényszerű ismeretanyagot a narratív, interaktív illusztrációk oldják fel és teszik könnyebben befogadhatóvá. A 2019/2020-as tanév második félévében végbemenő drasztikus és gyors átállás a digitális oktatásra a koronavírus miatt igazolni látszik, hogy az online tananyagok fejlesztése szükséges és célszerű.
témavezető
Balla Dóra
szakdolgozat konzulens
Berky Tamás
mestermunka konzulens
Nagy László