szakdolgozat
A játék szerepe az oktatásban
Szakdolgozatomban a kreativitáson belül bővebben foglakozom a kreatív gondolkodással, mely hazánk oktatási rendszerében gyakran háttérbe szorul. Egyrészről vizsgálom háttérbeszorulásának okát; másrészről keresem a fejlesztési lehetőségeket, melyek központjába a játékot, játékosságot helyezem. Ennek hitelessége érdekében számos történelmi példát sorakoztatok fel a játék oktatásbeli használatának fontossága mellett.
mestermunka
Mesélő – Kreatív gondolkodást fejlesztő társasjáték
A szakdolgozat részletesen tárgyalja a játék és a kreatív gondolkodás fejlesztésének szoros kapcsolatát, lehetőségeit és az arra alkalmas gyakorlatokat. Az ebből levont eredményként jött létre a Mesélő, mely egy kreatív gondolkodást fejlesztő, történetalkotáson alapuló, kooperatív társasjáték. Alkalmazási területei családi légkör vagy kiscsoportos szakkörök. Elsődleges célközönség a hétévesnél idősebb gyerekek. Ennek oka, hogy a kreativitás fejlődésének egyik töréspontja az iskola megkezdése. A mechanizmusba beépített legfőbb fejlesztő gyakorlat a szokatlan társítás, mely a történetalkotást segíti előre. Emellé társulnak olyanok, mint az asszociáció, keretmese, kooperáció.
témavezető
Balla Dóra
szakdolgozat konzulens
Pallag Andrea
mestermunka konzulens
Nagy László
Mesélő - Kreativitást fejlesztő társasjáték
Mesélő logó
Mesélő - Kreativitást fejlesztő társasjáték
Mesélő - Kreativitást fejlesztő társasjáték
Mesélő - Kreativitást fejlesztő társasjáték
Mesélő - Kreativitást fejlesztő társasjáték
Mesélő - Kreativitást fejlesztő társasjáték
Mesélő - Kreativitást fejlesztő társasjáték
Mesélő - Kreativitást fejlesztő társasjáték
Mesélő - Kreativitást fejlesztő társasjáték
Mesélő - Kreativitást fejlesztő társasjáték
Mesélő - Kreativitást fejlesztő társasjáték
Mesélő - Kreativitást fejlesztő társasjáték