szakdolgozat
Az emberi arc mint azonosítás eszköze
Szakdolgozatomban arra a kérdésre kívánok választ adni, hogy napjaink arcazonosítási rendszerei hogyan kapcsolódnak a fiziognómiai gondolkodás korábbi irányaihoz. Milyen örökséget hagyott a korábbi századok fiziognómiai megközelítése napjaink arcfelismerő rendszereire? Dolgozatomban a fiziognómiai gondolkodás stádiumait követem végig a felvilágosodás századától a 20. század „tudományos” fajkutatásáig, valamint a 21. századi arcfelismerő rendszerek kérdéskörét járom körbe, végül egy ehhez kapcsolódó művészeti projektet mutatok be.
mestermunka
Facescan
A Facescan egy online platform az arcfelismerő rendszerekben rejlő hibák és kockázatok bemutatására. A platform sajátossága, hogy arcfelismerő technológiát alkalmaz, amelynek célja, hogy közvetlenül megtapasztalhassuk, hogyan lát minket a gép, és bemutassa, hogy milyen problémás tényezők léphetnek fel az arcazonosítás során. Beazonosított arcunk alapján változó grafikai megjelenésű tematikus kiadványokba rendszerezi napjaink arcfelismerési jelenségeit. A Facescan egy olyan felület, amely kommunikációs teret ad az arcfelismerő technológiáról való informálódásra, diskurzusra.
témavezető
Vargha Balázs
szakdolgozat konzulens
Beck András
mestermunka konzulens
Hegyi Béla