szakdolgozat
Autizmus & Technológia
Szakdolgozatomban az autizmussal élők mindennapi életbe való integrációjával foglalkozom. Az autista egyének azon csoportját vizsgálom, akik már kisebb támogatással képesek beilleszkedni a társadalomba. Arra keresem a választ, hogy a design eszközeinek segítségével hogyan tehetem könnyebbé ezt a folyamatot. Elsősorban a technológiai újításokra fókuszálok, és azon belül is a vizuális támogatásra. Tanulmányozom az eddig használt vizuális segédeszközöket, megvizsgálok néhány tudományos igényességű applikációt és a rohamos ütemben fejlődő VR (virtual reality) technológiát.
mestermunka
Cimbi applikáció
A minőségi kapcsolatok kialakítása komoly kihívást jelent az autizmussal élők számára. Ennek többek között a kommunikációs problémák az okai, mivel egy autizmussal élő egyénnek a verbális és nonverbális jelek nem feltétlenül egyértelműek. A mestermunka egy olyan digitális szolgáltatás, ami a szociális képességek fejlesztésén és kontrollálásán keresztül segít a kommunikációs nehézségekkel küzdőknek és az autizmussal élő egyéneknek a kommunikáció fenntartásában és új kapcsolatok létrehozásában. Egy olyan rendszer, ami biztonságos keretet teremt a célcsoportnak, és közvetítőként működik, ezzel csökkentve a társas szituációk okozta stresszhatást és növelve az önbizalmat.
témavezető
Hegyi Béla
szakdolgozat konzulens
dr. Antalóczy Tímea
mestermunka konzulens
Ulrich Sára