szakdolgozat
Örökség
A Glukhovsky által találóan mozaikdarabkáknak nevezett, a következő generációra hagyott tettek, gondolatok tetten érhetően, értelmes mintázatot kiadva manifesztálódnak az utódok életében. Meghatározhatja attitűdjüket, életük eseményeit, öröklődhetnek egy-egy történetben, amelyet összejöveteleken szívesen emlegetnek; lehetünk büszkék rá, de akár szégyennel is eltölthet örökségünk, s mindez érvényes a társadalom egyre szűkülő köreire. Az emberiség kollektív emlékezete – szándékosan vagy tudattalanul, jóérzéssel vagy szorongva – éppen úgy őrzi örökségének lenyomatát, mint egy-egy ország, család vagy személy. Dolgozatomban a családom „mozaikdarabkáit” alkotó egyik kis darab kutatására indulok: dédapám ránk hagyott szellemi örökségét keresem és próbálom definiálni. Elkerülhetetlenül meg kell vizsgálnom a történelmi időszakokat, amelyekben élt, és a különböző korok viszonyulását személyéhez, tevékenységéhez. Mivel dédapám íróember volt, és műveit életének különböző szakaszaiban másként ítélték meg, a témával kapcsolatban szólnom kell a cenzúra jelenségéről, mely az ő műveit is érintette. Röviden írok a cenzúra történetéről, szelektáló, irányító funkciójáról, különösen a Kádár-korszak ideje alatt. Témám szorosan kapcsolódik mestermunkámhoz, amelyben megkísérlem újraértelmezni, modernizálni, illusztrációkkal korunk számára befogadhatóvá tenni dédapám egy bizonyos történelmi korszakban ideológiailag megfelelő, népszerű, majd egy másik ideológiai alapokon álló korszakban bezúzott regényét.
mestermunka
Örökség
A mestermunka egy család örökségdarabkájának újraértelmezése, modernizálása, aktualizálása. Témája egy egykor bezúzott alkotás – egy regény – fizikai újraalkotása, amellyel a munka egyrészt emléket állít az eredeti szerzőnek, másrészt a folytonosság eszközeként mintegy továbbadja az örökhagyó üzenetét a család következő generációinak. Ugyanakkor üzen a műre semlegesen tekintő befogadónak is: felhívja a figyelmet az idők, korok változékonyságára, az értékek őrzésének jelentőségére, valamint arra, hogy a személyes, családi értékek miként enyészhetnek el az emberiség nagy „közös dolgaival” együtt egy-egy korszak eseményeinek következtében. A munka egyik része az eredeti regény új tipográfiával történő megjelenítése, másik része, a borító, egy különleges eljárással készült burkolat. A borító hagyományos kézműves terrazzo-technika és modern high-tech habosított alumíniumpanelek alkalmazásával, valamint a kombinációt láttatni engedő speciális kötőanyagok használatával született. A több színváltozatban is elkészített burkolat szilárdságánál fogva mintegy a fent is leírt elpusztíthatatlanságot jelképezi.
témavezető
Marcell Tamás
szakdolgozat konzulens
Horányi Attila
mestermunka konzulens
Simon Péter Bence