szakdolgozat
Modern kori higiénia
Szakdolgozatom célja megismerni az emberek higiéniához fűződő viszonyát a tárgykultúra evolúciója mentén. Ennek érdekében sorra vettem, hogyan alakultak a mindennapi egészséghez, testápoláshoz köthető eszközök a történelem során: így különböző, a tervezői szemléletet segítő mintákat és elveket azonosíthattam. Emellett igyekeztem behatárolható rendszerként leírni a mai emberek kapcsolatát a technikai eszközökkel és a modern egészségtudománnyal. A dolgozat első felében az ipari forradalom előtti minták keresésével foglalkoztam, második felében pedig a modern korral, melynek alapjait az urbanizáció, a polgárosodás és a globalizáció jelentik.
mestermunka
Frigo – Modern kori higénia
Diplomamunkám egy olyan ételtároló rendszer koncepciója, mely a közeljövő változó felépítésű lakásainak részévé válhat. Az urbanizáció következtében elmosódik a határ a klasszikus helyiségek között, és így az ételtárolás és -fogyasztás folyamata sem egyközpontú többé, mint régen. Erre a jelenségre reflektáltam egy hűtő és fertőtlenítő hatású termékcsalád tervezésével. A Frigo különböző méretű, hordozható és beépíthető modulokkal rendelkezik, melyek bármely helyiségben használhatóak, és induktív töltéstechnológiát használnak. Hűtési módszerének alapjai megegyeznek a hagyományos hűtőszekrényéivel, de fertőtlenítő és hőizolációs funkcióját több modern technológia ötvözésével éri el: pl. UVC-fényű LED-eket, PCA-bevonatot és aktivált szénszűrőket használ. Esztétikáját tekintve inspirációt nyer a klasszikus dísztálakból és háztartási gépekből, de emellett önálló, korszerű formai nyelvvel rendelkezik.
szakdolgozat konzulens
Tillmann József