szakdolgozat
’SPECI’
A fiatalkorú bűnelkövetők problémája naturalizált, individuális „devianciaként”, implicit, akár explicit rasszista diskurzusba ágyazva jelenik meg a közbeszédben. A szakmai kompetenciák szűkössége, különösen a megfelelő finanszírozás és az igazságos újraelosztás hiánya, egyszerre ró hatalmas terhet a társadalom peremére szorított fiatalkorúakkal foglalkozó nevelő, „javító” és büntető intézményekre, illetve szűkíti lehetőségeiket, és száműzi őket a társadalmi – és így evidensen a városi – tér és tudat peremére. Szakdolgozatomban kísérletet teszek olyan fejlődéslélektani, pedagógiai és intézménytörténeti alapvetések összefoglalására, amelyek segítenek megérteni, hogyan és miért alakult ki a mai helyzet, mindemellett javaslatot teszek az építészeti koncepció és reprezentáció eszközeivel egy olyan nagyvonalú, rugalmas és stimuláló épített keret kialakítására, amely elősegítheti a progresszív kísérletezést és az emancipatorikus pedagógia gyakorlatainak és társas rítusainak kialakítását.
mestermunka
Speci
A problémás magaviseletet mutató fiatalkorúak számára létrehozott szociális intézmények újragondolása volt a célom, ez inspirálta a helyszín- és programválasztásomat. A hierarchikus és szegregált környezettel és nevelési formával szakítva, egy több szempontból is integrált modellre teszek kísérletet. Az elő- és utógondozás fontossága egyaránt kiemelkedő, ezért két eltérő csoportokat segítő, ugyanakkor egymással szoros szociális és térbeli viszonyban működő párhuzamos intézmény létrehozásának lehetőségeit vizsgálom. A szakellátásba érkező gyerekek számára támpontot jelenthet, és személyes integritásuk kialakulását is elősegítheti, ha a közösség – a belső „minitársadalom” – aktív tagjaiként megtapasztalják a kollektív cselekvés és az egymás iránt vállalt szolidaritás és felelősség felhajtóerejét. Fontos szempont a gyermekközpontúság, de ugyanilyen figyelmet kell fordítani az itt dolgozók mindennapjainak és térbeli igényeinek feltérképezésére. Mestermunkámban olyan nagyvonalú térbeli konfigurációk létrehozására és építészeti formába rendezésére törekszem, amelyek rugalmas keretként szolgálhatnak olyan, demokratikusabb pedagógiai és nevelési gyakorlatok kimunkálásához, amelyek személyes és kollektív méltóságot is adnak ezen alulfinanszírozott intézmények marginalizált, sok esetben stigmatizált lakóinak.
témavezető
Marián Balázs
szakdolgozat konzulens
Antalóczy Tímea
mestermunka konzulens
Máté Tamás