szakdolgozat
Mit JELent?
Dolgozatom célja, hogy közelebbről megismerjem a jelek olvasását és értelmezését, a jelet mint az írás legkisebb egységét. Hogyan keletkezett, hogy sorakoznak egymás mellé, és végül hogyan születik meg ezekből a jelekből egy olyan jelsorozat, melyhez értelmet, tartalmat társítunk. A fókuszban a zenei jel, a zene értelmezése áll. Mi történik a zeneművel, amit a szerző valamilyen indíttatásból ír, valamilyen témában? Hogyan válik mégis mindenki más számára egy abszolút szubjektív tartalommá? Végül hogyan vizualizálódik ez a személyes tartalom egy kézzelfogható tárggyá?
mestermunka
Vizuális Zene
A mestermunka témája a kötött anyagba rejthető információ – ez esetben zene – lehetősége. Az adat, amely egy egységnyi jelekből épül fel, könnyen szinkronba hozható a kötött textillel, ahol minden sort kötött szemek alkotnak. Ezek a kötött szemek, akár csak a jelek, önmagukban is hordozhatnak jelentést, mindegyik lehet különböző, de együtt alkotnak egy nagy egységet, amit egészben értelmezünk és értékelünk. Így a kötött anyag egy hordozóvá válik, ami struktúraszinten képes hordozni az integrált információt; ahogy a papírba beleivódik a tinta, itt is szerkezetében történik a kódolás. A zene kötött szabályrendszere párhuzamba állítható a kötött anyag szigorú rendszerével, de mégis mindkettőben határtalan lehetőségek vannak.
témavezető
Kele Ildikó
szakdolgozat konzulens
Szentpéteri Márton
Tony Conrad - Demiltarized Ozone / vizuális zene
SUNN O))) - Between Sleipnir's Breaths / vizuális zene
SUNN O))) - Between Sleipnir's Breaths / vizuális zene / részlet
SUNN O))) - Between Sleipnir's Breaths / vizuális zene / részlet
SUNN O))) - Between Sleipnir's Breaths / vizuális zene / részlet
SUNN O))) - Between Sleipnir's Breaths / vizuális zene / részlet
Tony Conrad - Demiltarized Ozone / vizuális zene / részlet
Tony Conrad - Demiltarized Ozone / vizuális zene / részlet
Tony Conrad - Demiltarized Ozone / vizuális zene / részlet
Tony Conrad - Demiltarized Ozone / vizuális zene / részlet
Eleh - In The Ear Of The Gods / vizuális zene
Eleh - In The Ear Of The Gods / vizuális zene / részlet
Eleh - In The Ear Of The Gods / vizuális zene / részlet
Eleh - In The Ear Of The Gods / vizuális zene / részlet
Eleh - In The Ear Of The Gods / vizuális zene / részlet