szakdolgozat
Reszponzív kohézió a bútortervezésben
Dolgozatomban a befogadó designkultúra tervezési módszertanát vizsgálom, Warwick Fox ausztrál filozófus rendszerelmélete nyomán. Az elmélet szerint az ideális rendszer dinamikusan kapcsolódik kontextusához. Amennyiben egy mobilbútorra rendszerként tekintünk, a vonatkozó tér sajátosságai a kontextus részét képezik. Ebből kifolyólag az önálló diszciplínává váló bútortervezés számára szükségszerű a téri struktúra átfogó vizsgálata, értelmezése. A bútor használójához kapcsolódó térkultúra, a közösség térhasználata, a tér dimenziói, funkcióhalmazai és perceptuális vonatkozásai befolyásolják a bútor tervezését. Ezeknek a szempontoknak az elemzését követően elengedhetetlen a tervezés konstruktív folyamatában a redukció, hogy a bútor kontextuális megfeleltetése ne váljon kizárólagossá. Tanulmányom fő konklúziója, hogy a tervezői felelősségvállalás a témaválasztáson kívül a tervezői módszertanban érhető tetten.
mestermunka
Luna
A mestermunka tárgya egy reprezentatív és komfortos ülőbútor, amely konkrét helyszínre, megrendelésre készül. A méltóságteljes szék a trónszékeket megidéző forma- és arányrendszerével öntött alumínium anyagú, ülőfelülete és háttámlája kárpitozott. A fémszerkezet kialakításában egy újszerű, innovatív anyag és technológia kerül kísérleti jelleggel felhasználásra: a mikrocellás alumíniumhab. A bútor a szakdolgozatban körüljárt tervezésmódszertan és szempontrendszer gyakorlati alkalmazásából született, melynek lényege, hogy az önálló diszciplínává váló bútortervezés számára szükségszerű a kontextus minél átfogóbb vizsgálata, úgymint a kapcsolódó téri struktúra elemzése.
szakdolgozat konzulens
Szentpéteri Márton