szakdolgozat
Kritikai gondolkodás szerepének és formális oktatási lehetőségeinek bemutatása a mai információs környezetben és fake news korában, az IDEA Alapítvány munkáján keresztül
Dolgozatomban az IDEA Alapítvány InfoGrund tanárképzési programját elemzem résztvevőkkel készített interjúk és a tanítási gyakorlatban használt óratervek alapján. Írásom első felében feltérképezem az újmédia információs környezetünkre gyakorolt hatásait, és az ezekből fakadó nehézségeket, problémákat. Körbejárom a médiaműveltség és kritikai gondolkodás fogalmait, majd a kapcsolódó pedagógiai módszertanokba és aktuális magyarországi közoktatási környezetbe való betekintés után az öszegyűjtött ismeretek alapján elkészített szempontrendszerem alapján elemzem a program tartalmát.