szakdolgozat
Színtani kutatás
Szakdolgozatom témája a színek vizsgálata. Egy olyan átfogó gyűjtést és kutatást készítettem, amelyben kitértem a színtannal kapcsolatos főbb tanulmányokra és felvetésekre – Goethe, Király Sándor és Itten nyomán. Foglalkoztam színszimbolikával és az alapszínek jelentésvilágával. Zárásképpen pedig Olafur Eliasson izlandi művész három olyan munkáját, installációját elemeztem, amelyeket a színek és a színtan szempontjából a legrelevánsabbaknak tartottam.
mestermunka
Szín - tézis
Mestermunkám a színek vizsgálatára épül. Koncepciómat a szakdolgozatomban összefoglalt kutatási eredmények és a saját kötöttanyag-kísérleteim alapján alakítottam ki, amely elsősorban Johannes Itten könyvének általam választott fejezeteire reflektál. Három irányt vizsgáltam: a színek és formák kapcsolatát, a színkontrasztok megjelenítését, valamint a színek optikai színkeverését. Célom egy olyan kollekció tervezése volt, amelyben az elmélet és a gyakorlat egyértelműen és láthatóan találkozik. Kollekcióm öltözékein az alapszínek és a hozzájuk társított alapformák alakítják ki a kötött struktúrákat, valamint ezeknek a színeknek és formáknak a keveredéséből létrehozott Jacquard-minták jelenítik meg a különböző színkontrasztokat. Az elkészült hat öltözék az optikai színkeverésre építve megalkotja a színkört, és az egyes ruhadarabok variálhatóságának köszönhetően további színkontrasztok létrehozására ad lehetőséget.
témavezető
Kele Ildikó
szakdolgozat konzulens
Kapitány Gábor
Szín - tézis
Szín - tézis
Szín - tézis
Szín - tézis
Szín - tézis
Szín - tézis