szakdolgozat
Vizuális probléma
A jövő munkáit még talán fel sem találták, az állandó változásban lévő környezetünkben a tanult, főleg tényeken alapuló tudásnál fontosabb azok alkalmazhatósága és transzferálhatósága, a különböző képességek, készségek megléte és mindezek folyamatos fejlesztése. A problémamegoldás képessége segíti a komplex folyamatok átlátását és az újszerű megoldások keresését, mindez nemcsak a munkavállalásban, hanem a mindennapi életben is hasznos. Szakdolgozatomban arra keresem a választ, hogy hogyan és milyen módszerekkel lehet a vizuális kultúra tantárgyon belül a problémamegoldó gondolkodást fejleszteni.